STOCKHOLMS SJUKVÅRD

ÄR UPP OCH NER

Vi har Sveriges dyraste vård, men ändå inte den bästa. Under de tolv år som Moderaterna och övriga borgerliga partier styrt i Stockholms landsting har vi fått kris på akutmottagningar, för få förlossningsplatser, barn som får vänta på sina operationer och världens dyraste sjukhus. Det behöver inte vara så.

HUR BLEV DET SÅ HÄR?

 

Moderaterna har styrt Stockholms läns landsting i tolv år. Trots att Stockholms län är Sveriges rikaste landsting så har Moderaternas politik skapat sjukvårdskris. Bristande förlossningsvård tvingar allt fler till andra län för att föda och akut vårdplatsbrist ökar trycket på personalen. Långa köer för barnoperationer och världens dyraste sjukhus är bara ytterligare några exempel. Under Moderaternas tolv år i landstinget har vårdens pengar gått till kostsamma privatiseringar, dyra konsultnotor och misslyckade upphandlingar såsom Nya Karolinska. Samtidigt har sjukhusen utarmats på både pengar och personal. Att vårdens pengar inte går till vård får allvarliga konsekvenser för sjukvården i länet och drabbar ytterst dig som patient. Vi Socialdemokrater tycker att du förtjänar en bättre Stockholmsvård. Idag har Stockholm landets högsta landstingsskatt samtidigt som vården inte är den bästa. Det är upp och ner. Men det behöver inte vara så.

 

RÄTTEN TILL EN TRYGG FÖRLOSSNING

Det saknas 4000 förlossningsplatser i Stockholmsvården. Platsbristen måste få ett slut och de stängda förlossningsplatserna måste åter öppnas. Vi vill ge personalen bättre villkor, som gör att utbildade barnmorskor väljer att stanna i yrket så att vi kan lösa platsbristen i förlossningen.  Alla kvinnor har rätt till en trygg förlossning. En barnmorska per kvinna i aktiv förlossning. Alla kvinnor i länet har rätt att föda i sitt hemlandsting.

 

SATSA PÅ PERSONALEN

 

Vi vill öka antalet anställda i Stockholms sjukvård med minst 3000 personer. När vårdens pengar får gå till vård blir väntetiderna kortare. Personalens villkor förbättras och stressen minskar. Samtidigt får de mer tid för dig som patient. Personalen är vårdens största tillgång och de behöver få bättre arbetsvillkor, en lön som värderar erfarenhet och kompetens och hälsosammare arbetstider. Vårdpersonalen ska känna att vi lyssnar mer på dem än på inhyrda konsulter.

En bättre arbetsmiljö gör att fler sjuksköterskor, läkare och undersköterskor vill ta anställning i landstinget.

 

ÖKA TILLGÄNGLIGHETEN

 

När du söker vård så ska den finnas där när du behöver den. Det ska vara dina behov och inte vårdbolagens intressen som styr vården. Alltför många patienter lämnas utan stöd i vårdkedjan mellan olika vårdbolag och därför vill vi ge din vårdcentral ett helhetsansvar för din hälsa. Samverkan i stället för konkurrens gör vården bättre. På så vis förhindrar vi att du skickas runt i sjukvården.

 

BÄTTRE VÅRD FÖR ÄLDRE

 

Vi vill garantera att äldre får den vård och omsorg som de behöver och förtjänar. Våra sjuka äldre ska inte behöva ligga i korridoren på akuten och vänta på en vårdplats. Vi vill öppna de 600 vårdplatser som idag hålls stängda på sjukhusen och införa ett snabbspår för äldre på akuten. Dessutom behöver vi en äldreomsorg och en sjukvård som samarbetar kring patienten. Därför ska hemsjukvården kommunaliseras.

 

STOPPA NEDSKÄRNINGARNA

 

De kraftiga besparingar som Moderaterna nu föreslår på sjukhusen drabbar alla stockholmare. Vi vill direkt omfördela 700 miljoner kronor från de dyraste privata vårdmarknaderna till akutsjukhusen i Stockholms län. Det skulle korta köerna på akutmottagningar och göra att vårdens kvalitet kan förbättras.

 

OMFÖRHANDLA NKS-AVTALET

 

Det rekorddyra avtalet för Nya Karolinska Solna (NKS) måste omförhandlas eller sägas upp. Vi var emot upphandlingen via så kallad OPS-lösning när det ursprungliga beslutet fattades och vi har krävt omförhandling sedan 2015. De som har misslyckats med det ursprungliga avtalet kommer inte lyckas i en omförhandling. Det krävs ett nytt styre i landstinget. Den fantastiska vårdpersonalen på Nya Karolinska har rätt att förvänta sig bättre förutsättningar än vad de får idag.

Som en konsekvens av tuffare krav, mer samordning och ökad effektivitet vill vi också halvera landstingets centrala sjukvårdsförvaltning. Alliansen har sedan de fick makten fördubblat denna. Vi kommer att slimma den, tillbaka till nivån den hade innan de dyra privatiseringsexperimenten som gett Stockholms län Sveriges dyraste sjukvård startade.

Vi Socialdemokrater vill använda pengarna till vård - inte fler dyra upphandlingar och konsulter. Tillsammans skapar vi en bättre Stockholmsvård!

© Socialdemokraterna i Stockholmsregionen · www.socialdemokraternaistockholm.se · info@stockholm.socialdemokraterna.se